De Werking

Mobiele badkamer Sanimobil
De oplossing voor U badkamer verbouwing

Artikel 1: Betaling

De huurperiode bedraagt minimum 1 week, voor een weekend wordt ook het week tarief toegepast. De betaling van de volledige huurperiode zoals voorzien dient bij levering te gebeuren in contanten. De eventueel langere huurperiodes worden per week in rekening gebracht. Verhuurder houdt zich het recht voor, bij betalingsachterstand de mobiele badkamer weer af te halen. Alle kosten die gemaakt zijn/worden om vorderingen te incasseren zijn aan de huurder door te rekenen.

Artikel 2: Voorschot

Voor akkoord dient binnen de 14 dagen een  reservatie voorschot te worden betaald van € 75.00 op rekening nr: BE38 7340 3083 2972 BIC KREDBEBB. Bij annulering word het voorschot ingehouden.

Artikel 3: Borgsom

De borgsom voor de mobiele badkamer bedraagt € 250,00. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor levering te worden voldaan op rekening nr: BE38 7340 3083 2972 BIC KREDBEBB. Indien de mobiele badkamer in dezelfde staat vertoefd als bij levering wordt de borgsom binnen 14 dagen na ophaling teruggestort. Indien er kosten zijn voor reinigen of reparatie worden deze van de borgsom afgehouden.

Artikel 4 : Begin huurperiode

De mobiele badkamer wordt altijd in opdracht van de huurder geplaatst/aangesloten door de verhuurder. De nodige aansluit punten dienen binnen de 15 m van de mobiele badkamer aanwezig te zijn. Waaronder water en elektriciteit.

Artikel 5 : Einde huurperiode

Terugbezorging van de mobiele badkamer geschiedt altijd in overleg tussen huurder en verhuurder. Als de mobiele badkamer tijdens een vorstperiode ingeleverd gaat worden, dient de huurder de apparatuur, aan en afvoerleidingen, toiletruimte et cetera af te sluiten en/of vorstbestendig te maken en te houden tot op het moment van ophalen van de mobiele badkamer. Als dit door omstandigheden niet kan, neemt de huurder contact op met de verhuurder. Schade door bevriezing geheel voor risico van de huurder.

Artikel 6: Eindschoonmaak

De mobiele badkamer dient schoon ingeleverd te worden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan kan de huurder de schoonmaak ook door de verhuurder laten verzorgen vanaf
€ 60,00.

Artikel 7: Verplichting huurder

Het is de huurder niet toegestaan de mobiele badkamer door te verhuren. Huurder zal de mobiele badkamer als goed huurder en overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder mag geen wijzigingen in de constructie doen zonder toestemming van de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor de eventuele benodigde vergunningen en eventuele kosten betreffende de standplaats van de mobiele badkamer. De huurder dient zich te vergewissen of de gehuurde mobiele badkamer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen overeenkomstig de bestemming.
Kleine reparaties en / of storingen dienen door de huurder zelf opgelost te worden.

Zonder toezicht dient de unit steeds afgesloten te worden.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x